can-x-house

can-x-house


/ TOPIC: CAN-X-HOUSE
/ LOCATION: POZNAŃ
/ COMMISSION: PRYWATNY
/ SCOPE: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA, PROJEKT BUDOWLANY
/ AREA: ~50 m2
/ COMPLETION: 2015 STYCZEŃ