CAREER – OPENINGS

CAREER – OPENINGS

We believe that success is a common effort, build upon individual talents working together. Become part of WWA today! Below you will find available openings:

Poznań:

Warsaw:

Cracow:

Zastrzegamy prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy o przesyłanie CV+Portfolio w formacie PDF, maksymalny rozmiar plików: 10MB. Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojtyś Wójtowicz Architekci s.c., z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Wojtyś Wójtowicz Architekci s.c., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.